utorok 23. januára 2018

Zemné hlodavce - ich funkcia v prostredí

Feldmaus Microtus arvalis.jpg
Hraboš poľný (M. arvalis)
Zemné hlodavce sú často nenápadné živočíchy, ktoré sú dôležité pre fungovanie ekosystému. Pod pojmom zemné hlodavce poznáme hraboše, ryšavky, sysle, chrčky a pod. Pre ľudí sú to často nepriatelia, spôsobujúci škody na záhrade, poli či v skladoch. Avšak ich funkcia z hľadiska vzťahov k ostatným organizmom a prostrediu nie je negatívna. Otázku "Načo je dobrá myš?" dostávame dosť často. 

Okrem toho, že tvoria zložku potravy mäsožravcov, sami spásajú rastliny a ich plody. Práve táto činnosť, ktorá je v prírode dôležitá (udržuje vegetačný kryt pestrý, keďže niektoré plochy sú viac a iné menej spásané) spôsobuje škody poľnohospodárom a farmárom. Bez zemných hlodavcov by na mnohých miestach bolo iné rastlinné zloženie, a taktiež by bolo menej predátorov, ktoré sa nimi živia. Také hraboše poľné (Microtus arvalis) ovplyvňujú rastlinné spoločenstvá otvorených priestorov (polia, lúky, pasienky) a sú primárnym zdrojom potravy pre cicavce (lasice, kuny, tchory, líšky) a vtáky (sovy, myšiaky, kane, orly, sokoly, bociany, volavky, krkavce). Ak nebudú hraboše, budú sa musieť títo predátori preorientovať na inú korisť alebo sa premiestniť inam, kde bude potravy dostatok. 

Väčšina zemných hlodavcov má vysokú reprodukčnú schopnosť - inými slovami, rýchlo sa rozmnožujú. Jedna samica hraboša poľného môže behom roka otehotnieť priemerne 3 razy. V jednom vrhu býva 3-8 mláďat. Počas rokov početnosť populácie hraboša kolíše, zväčša v 3-4 ročných cykloch v závislosti od potravy a ďalších faktorov prostredia. V čase tzv. "gradácie hrabošov" dosahuje hustotu vo vhodných biotopoch až 2000 jedincov na hektár. Tento stav netrvá dlho, keďže dravce sa zamerajú na hraboše a postupne hrabošia populácia poklesne. Na prvý pohľad sa nezdá, že veľké výkyvy v populácii zemných hlodavcov vplývajú na stabilitu ekosystému. Avšak práve na tieto vlny (keď populácia raz stúpa a inokedy klesá) sú prispôsobení aj predátori. Keď je veľa hlodavcov, aj predátori sa začínajú rozmnožovať a mávajú aj viac mláďat ako inokedy. U niektorých špecialistov ako sú sokoly myšiare, myšiarky ušaté aj močiarne je stav populácie hlodavcov rozhodujúci či budú alebo nebudú v daný rok hniezdiť. Dokonca sa predpokladá, že ak vplyvom zmeny klímy nebudú takéto gradácie hlodavcov pravidelné, môže to ohroziť aj dnes ešte bežné druhy ako je napr. sova obyčajná.  

Ak by zemných hlodavcov výrazne ubudlo, zmenilo by to celý potravný reťazec, čo by malo dopad aj na daný ekosystém. Je prirodzené, že človek v prostredí, ktoré využíva na produkciu rastlín, vníma hlodavce ako škodcov. Nemalo by to viesť k slepému prenasledovaniu, ale k potlačeniu populácie. Tak aby hraboše a ďalšie hlodavce zostali prirodzenou súčasťou aj človekom pozmeneného prostredia.  

pondelok 18. decembra 2017

Akcia murárik a potápače úspešná

Sledujeme kormorány

V nedeľu sa uskutočnila akcia "Za murárikom a potápačmi" v spolupráci prírodovedného krúžku Sovule a organizácie Saola - ochrana prírody. Začali sme o 10:00 pod hradom Devín, pri sútoku Moravy a Dunaja. Spoločne sme pripravili ďalekohľady a náučné materiály pre záujemcov.

Hľadá sa murárik
Celá akcia mala vyvrcholiť nájdením murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria) na hradnej skale, kde pravidelne zimuje. Počasie bolo výnimočne ukážkové, slnečné lúče zahriali okolitý vzduch a bezvetrie sa postaralo o príjemný tepelný komfort. Po vysvetlení spôsobu života a popise murárika, sme sa vrhli do hľadania. V našom prípade to znamenalo upretý pohľad účastníkov akcie na skalu. Postupne sme skontrolovali celú skalu, avšak murárika sme neobjavili. Pravdepodobne bol na inej lokalite vzdialenej neďaleko. Stáva sa. Plánovali sme pôvodne zotrvať pri sútoku riek dlhší čas, avšak tentoraz nebol veľký záujem o akciu - iba desať až jedenásť záujemcov si vypočulo výklad a pozorovalo s nami okolie.

Kormorán sa suší
Keďže murárik sa neukázal, sústredili sme sa na pozorovanie iných druhov, predovšetkým niekoľkých kormoránov veľkých (P. carbo) a odpočívajucej volavky striebristej (A. cinerea). V monokulároch sme videli lov rýb aj následné oddychovanie a sušenie sa. Na chvíľu sa ukázali aj dva druhy čajok, kačice divé (A. platyrhynchos), jastrab krahulec (A. nisus), vrany východoeurópske (C. cornix), havrany čierne (C. frugilegus), tesár čierny (D. martius) a niekoľko ďalších druhov. Behom pozorovania nám na okamih nad hlavou preletel aj kontrastne sfarbený káčer potápača veľkého (M. merganser). Nezosadol na vodnú hladinu, ale letel smerom proti prúdu Dunaja. Iba na okamih, ale predsa sme aspoň z polovice splnili cieľ akcie. Na záver sme sa vybrali pozrieť časť Moravy okolo Devína. Tu sme videli iba zopár kačíc divých a preletujúce sýkorky spolu  s brhlíkom (S. europaea). Krátko sa ozvala aj žlna zelená (P. viridis), ako názov napovedá, sfarbením aj spôsobom života netypický ďateľ.

Aj keď účasť nebola vysoká, príjemné počasie a záujem od zúčastnených v nás zanechal príjemný dojem. Určite aj nabudúce pripravíme ďalšiu akciu pre ľudí. 

M. Noga z organizácie Saola ukazuje ako komunikuje murárik
Predstavenie potápača účastníkom

streda 6. decembra 2017

Vychádzka pre verejnosť: Za murárikom a potápačmi

Nastáva zima a s jej príchodom k nám do južnejších častí Slovenska dolietajú aj hostia zo severu a vyšších polôh. V nedeľu 17.12. pozývame záujemcov o sledovanie zimných hostí murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria) a potápača veľkého (Mergus merganser) pod hrad Devín. Tu sa stretneme o 10:00 a skúsime nájsť murárika, vzácneho obyvateľa vysokohorských skalných stien. Neskôr sa prejdeme popri Morave až k Devínskej Novej Vsi (za dobrého počasia), aby sme pozorovali potápače veľké, zaujímavý druh kačice, ktoré na rieke lovia potravu. Predstavíme vám ich život a prostredie, ktoré potrebujú, aby prežili. Pozývame malých aj veľkých, za účasť nič neplatíte. Viac informácií nájdete na oznámení.    

štvrtok 2. novembra 2017

Soví Haloween úspešný

Na cyklomoste o sovách
Posledný októbrový deň sme sa po západe slnka, spolu s našimi krúžkarmi a záujemcami o prírodu, sústredili na sovy a netopiere. Akcii sa dostala pozornosť predovšetkým od rodín s deťmi, celkovo 30 záujemcov prišlo pozorovať sovy.

Náš prírodovedný krúžok Sovule sa rozhodol zrealizovať akciu s cieľom priblížiť život sov verejnosti. A to sa nám aj podarilo. Začali sme na lúke pod cyklomostom úvodnými informáciami o prispôsobení nočnému životu a jednotlivých druhoch. Tu sme počkali až kým na krajinu nepadol súmrak, zároveň sme dúfali, že budeme počuť kvílivé volanie sovy obyčajnej (Strix aluco). Počas súmraku sme sa potichu presunuli po cyklomoste nad rieku Moravu a na rakúsku stranu. Tu sme si predstavili druhy lužných lesov, a počúvali, či sa sovy neozvú. Takisto sme učili deti imitovať húkanie sov. Avšak ani tu sa sovy neozývali, a tak sme sa napokon vrátili už za tmy do Devínskej Novej Vsi. Časť účastníkov vychádzky pokračovala na druhé stanovisko pri potoku Mláka.

Pri Mláke o netopieroch
Tu M. Noga z občianskeho združenia Saola - ochrana prírody predstavil netopiere a ich tajný život. Deťom predstavil aj metódu výskumu - odchyt pomocou sietí. Avšak netopiere neboli veľmi aktívne a tak sme sa museli uspokojiť s fotografiami a ručne vyrobenými siluetami. Nezabudli sme ani na sovy - ukázali sme si rôzne typy búdok, a tiež z čoho sa skladá soví vývržok. Po zodpovedaní všetkých otázok sme sa rozlúčili so všetkými zúčastnenými. Keďže ohlasy na akciu boli vysoko pozitívne, rozhodli sme sa v ich organizovaní pokračovať. Už vymýšľame ďalšie a veríme, že sa znova zídeme v hojnom počte.


streda 25. októbra 2017

Soví Haloween

Jeseň je obdobím keď sú sovy aktívne a je možné ich ľahšie registrovať ako počas leta. Zároveň nie je ešte veľká zima na nočnú vychádzku. 

Preto sa koncom októbra vydáme na nočnú prechádzku cez cyklomost, aby sme si vypočuli hlasy sov v okolí rieky Moravy. A kde sa stretneme? Presne 31.10. o 16:15 pod cyklomostom v Devínskej Novej Vsi. Predstavíme vám sovy, ale aj netopiere ako ich nepoznáte. Za vychádzku sa nič neplatí. 

Tím Sovule

pondelok 23. októbra 2017

Čo sme robili na krúžku?

Ešte pred pár mesiacmi to bola iba myšlienka, teraz je to už realita - prírodovedný krúžok Sovule v Devínskej Novej Vsi. Naše poznávacie znamenie je jasné, sme stále vonku, v prírode, kde sa venujeme mnohým aktivitám. Od septembra sme pre deti realizovali celkovo 14 stretnutí v prírode. A veruže sme boli úspešní. Celkovo je na krúžok nahlásených 20 detí, a s touto partiou spoznávame územie rieky Moravy a Devínskej Kobyly. Spolu sme vyrobili úkryty pre plchy, hľadali bobra, pozorovali sokoly myšiare a orliaky aj volavky, plietli pavučiny, obdivovali modlivky a užovky. Okrem toho majú deti radi kvízy, preto sme niekoľko takýchto kvízov pripravili aj absolvovali.

Toto bol iba začiatok, na jeseň plánujeme nové originálne aktivity. Deti sa môžu tešiť na maľovanie a vešanie búdok (máme ich 12), kŕmitok, sledovanie zveri fotopascami, určovanie stromov, kontrolu príbytkov pre plchy, sledovanie vodných vtákov. Povieme si o našich skryto žijúcich susedoch - sovách - a naučíme sa ich napodobiť. Taktiež sa naučíme základy morzeovej abecedy.

Zimné obdobie sa blíži a s ním prichádza menej svetla a obmedzenie vonkajších aktivít. Nám to ale nevadí, máme pripravené baterky a osvetlenie pre krúžkarov, a tiež spolu spoznáme súmračný život v prírode. Počuli ste už sovu alebo daniele? Lietali nad vami večer husi "prokletě nízko"? My to poznáme a veríme, že aj naši krúžkari to spoznajú.

Tím Sovule
pondelok 2. októbra 2017

Svetová konferencia o sovách za nami

Miesto konferencie
Udalosť roka pre špecialistov na sovy sa uskutočnila v meste Évora v Portugalsku koncom septembra. A stálo to za to! Okrem mnohých nových informácií z celého sveta o ochrane sov a vzťahu k potrave a prostrediu sa tvárou v tvár stretli na jednom mieste vedci, ochranári a nadšenci z celého sveta. Jednotlivé príspevky budú časom dostupné online. Vedeli ste, že belaňa tundrová (Bubo scandiacus) zbadá lumíka až na vzdialenosť 1 km? Alebo, že kuvik obyčajný (Athene noctua) je v Českej republike ohrozený vyhynutím?

Ani Slovensko nezostalo pozadu s prezentovaním, informovali sme o tom ako ľudia vnímajú sovy na Slovensku a tiež ako vplýva prostredie na počet teritórií u sovy obyčajnej (Strix aluco). Predovšetkým sme, ale upevnili priateľské kontakty s ďalšími ľuďmi, ktorých fascinujú sovy. A možno to bude pre nás odrazový mostík pre ďalšiu spoluprácu. Najdôležitejšie bolo posolstvo od viacerých prednášajúcich, ktorí upozornili na potrebu neustáleho vzdelávania obyvateľstva o problémoch životného prostredia a to, že naše úsilie sa nekončí ochranou sov. Sovy sú vlajkovými druhmi, predátormi, prostredníctvom ktorých vieme sledovať ľudský dopad na prostredie. Musíme však ešte zlepšiť našu snahu o zdravé prostredie a znížiť dopad tzv. "západného" konzumného životného štýlu na planétu.

Na tieto myšlienky chceme aj my v rámci projektu Sovule nadviazať. Pripravujeme niekoľko aktivít, ktorými vás dúfam oslovíme a podporíte našu činnosť. Tento rok sme začali prírodovedným krúžkom Sovule v Devínskej Novej Vsi, ktorí je zameraný na školopovinné deti. Je to prvý krok, nie posledný, smerujúci k dosiahnutiu prvého cieľa - zmeniť jeden región. Začíname!

O chvíľu začíname