pondelok, 2. októbra 2017

Svetová konferencia o sovách za nami

Miesto konferencie
Udalosť roka pre špecialistov na sovy sa uskutočnila v meste Évora v Portugalsku koncom septembra. A stálo to za to! Okrem mnohých nových informácií z celého sveta o ochrane sov a vzťahu k potrave a prostrediu sa tvárou v tvár stretli na jednom mieste vedci, ochranári a nadšenci z celého sveta. Jednotlivé príspevky budú časom dostupné online. Vedeli ste, že belaňa tundrová (Bubo scandiacus) zbadá lumíka až na vzdialenosť 1 km? Alebo, že kuvik obyčajný (Athene noctua) je v Českej republike ohrozený vyhynutím?

Ani Slovensko nezostalo pozadu s prezentovaním, informovali sme o tom ako ľudia vnímajú sovy na Slovensku a tiež ako vplýva prostredie na počet teritórií u sovy obyčajnej (Strix aluco). Predovšetkým sme, ale upevnili priateľské kontakty s ďalšími ľuďmi, ktorých fascinujú sovy. A možno to bude pre nás odrazový mostík pre ďalšiu spoluprácu. Najdôležitejšie bolo posolstvo od viacerých prednášajúcich, ktorí upozornili na potrebu neustáleho vzdelávania obyvateľstva o problémoch životného prostredia a to, že naše úsilie sa nekončí ochranou sov. Sovy sú vlajkovými druhmi, predátormi, prostredníctvom ktorých vieme sledovať ľudský dopad na prostredie. Musíme však ešte zlepšiť našu snahu o zdravé prostredie a znížiť dopad tzv. "západného" konzumného životného štýlu na planétu.

Na tieto myšlienky chceme aj my v rámci projektu Sovule nadviazať. Pripravujeme niekoľko aktivít, ktorými vás dúfam oslovíme a podporíte našu činnosť. Tento rok sme začali prírodovedným krúžkom Sovule v Devínskej Novej Vsi, ktorí je zameraný na školopovinné deti. Je to prvý krok, nie posledný, smerujúci k dosiahnutiu prvého cieľa - zmeniť jeden región. Začíname!

O chvíľu začíname

pondelok, 11. septembra 2017

Noc raniakov za nami

Prvá rodina, prvá inštruktáž
V nedeľu večer sme usporiadali očakávanú akciu - Noc raniakov. V tento termín prebiehalo sčítanie na vopred vybraných miestach po celom Rakúsku a niektorých vybraných susediacich štátoch. Nechceli sme ostať bokom a zapojili sme sa. Náš malý tím organizácie Saola - ochrana prírody a prírodovedného krúžku Sovule prilákal dokopy 40 ľudí pod cyklomost v Devínskej Novej Vsi. Začali sme už pred siedmou hodinou s prípravou materiálov, aby sme boli pripravení poskytnúť informácie o tu žijúcich netopieroch a ich živote. A otázok bolo naozaj mnoho - od migrácie netopierov, cez potravu až po metódy výskumu.

Už od príchodu na miesto sme mali plné ruky práce so sledovaním lietajúcich raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula). Práve v tento deň sa zrejme začala ich migrácia a boli aktívne už počas dňa. V krátkych 5 minútových intervaloch sme spolu s účastníkmi akcie zaznamenávali najvyšší počet raniakov videných súčasne. Už na začiatku sčítania sme zaznamenali maximálny počet večera - 6 jedincov súčasne. Zdá sa to málo, ale netopiere boli na oblohe skoro neustále, akurát sa nad našim miestom striedali. Po západe slnka prichádzali prvé skupiny záujemcov, ktorí po krátkej inštruktáži a prednáške sa radi zapojili do sčítania. Prichádzali aj ďalšie skupiny - najmä rodiny, aby aj oni pomohli a čo to sa dozvedeli. Napokon sme vytvorili početnú skupinu zaujatú výkladom o netopierom spôsobe života. Medzitým raniaky postupom súmraku prestávali byť aktívne a ich pozorovanie sa stalo čoraz ťažším. K večeru ich nahradili večernice (rod Pipistrellus), malé netopiere lietajúce nízko nad povrchom, preletujúce tesne ponad hlavami zúčastnených. Ako ubudlo svetlo, jedinou možnosťou ako zistiť prítomné netopiere ostali detektory. Pomocou nich sme ešte vysvetlili princíp echolokácie a možnosti ich využitia. Napokon, ako večer pokročil, sme sa rozlúčili s prísľubom usporiadania ďalšej akcie v dohľadnom čase.

Sčítavanie v plnom prúde - už za tmy
Akcia bola realizovaná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie EPH.

Vďaka za účasť, bolo nám s vami výborne.

Tím Saola a Sovule.

utorok, 5. septembra 2017

Sčítanie netopierov - aj pre verejnosť!

Budete v nedeľu v Devínskej Novej Vsi a máte radi prírodu? Potom neváhajte a navštívte nás pod cyklomostom (most Chucka Norrisa) od 19:30. Naším cieľom bude spočítať poletujúce netopiere za svetla - vhodné aj pre deti.

Viac o akcii:

https://lh3.googleusercontent.com/-YjhiWTMot0M/Wa5hNiI17pI/AAAAAAAABFM/1Q3HYOlaO-kyP272JCeTkJeK4EE7lKELgCL0BGAYYCw/h960/6799714580566421724%253Faccount_id%253D1

streda, 23. augusta 2017

Začíname s krúžkom

Tak štartujeme v septembri, 6.9. v stredu o 16:00 na zastávke pred Ternom v Devínskej Novej Vsi. Ak vám streda nevyhovuje, môžete prísť na to isté miesto aj v sobotu o 10:00. Chceme vyjsť v ústrety viacerým deťom. Po prvých dvoch stretnutiach uvidíme aký je záujem a kedy sa budeme stretávať. Dúfam, že sa vidíme.
Tím Sovule

štvrtok, 3. augusta 2017

Mokrade - význam pre biodiverzitu

Mokraď - činnosť bobra
Všeobecne sa voda považuje za jednu z podmienok života. V prostredí prítomnosť vody znamená spravidla vyššiu biodiverzitu - rozmanitosť života. Tento vplyv si spravidla uvedomíme počas horúcich letných mesiacov pri nedostatku zrážok. Mnohé vodné plochy vysychajú, prípadne je ich vodná hladina zredukovaná. V týchto mokradiach prežívajú populácie obojživelníkov, rýb, hmyzu. Zároveň sú lákadlom pre stavovce ako netopiere, vtáky, ktoré sa prichádzajú napiť a tiež majú vyššiu šancu nájsť potravu v okolí.

Pri výskume nárokov jednotlivých druhov sa často hľadí na zloženie prostredia, ktoré daný druh obýva. Mokraď je navštevovaná vo dne aj v noci. Počas dňa sa prichádzajú napiť vtáky, a zároveň ich využívajú ako zdroj potravy nielen počas hniezdenia. Aj rozlohou malé mokrade, javiace sa inak nevyužívané, môžu byť využívané masovo počas migrácie - napr. bahniaky či kačice tu odpočívajú a zháňajú potravu. Niekedy sa zdržia iba niekoľko hodín a pokračujú ďalej v migrácii. Predovšetkým mokrade v nivách riek či v otvorenom priestore sú dôležitou migračnou zástavkou.

Mokraď v lese - činnosť bobra
Čo také mokrade v lesnom prostredí? Aj tu nájdeme vodné druhy vtákov ako kačice divé či trasochvosty horské. Majú ich radi aj sovy - sova obyčajná aj kuvičok vrabčí sú známy tým, že vyhľadávajú blízkosť vody. V kopcovitom prostredí sa voda vyskytuje prevažne vo forme malých potokov, bystrín, prameňov a mokradí. Tieto vznikajú často zahataním toku, napr. bobrom. Bobor má z našich živočíchov najväčší dopad na okolité prostredie. Takéto prirodzené vodné plochy sú lákadlom pre okolité organizmy, navyše činnosťou bobra dochádza aj k presvetleniu lesného porastu. Áno, padne aj niekoľko stromov, avšak takýto vplyv je iba v bezprostrednej blízkosti vodnej plochy. Zachytenie vody a dopad na biodiverzitu túto činnosť bohato vyvažuje. Počas otepľovania klímy je nedostatok zrážok veľkým problémom pre prírodu aj človeka, dostatočne veľké mokrade sú potom kľúčové prvky pre prežitie druhov v danom prostredí.

pondelok, 26. júna 2017

Prírodovedný krúžok v Bratislave!

Od 6. septembra 2017 otvárame nový prírodovedný krúžok SOVULE pre deti vo veku 6 až 13 rokov v okolí Devínskej Novej Vsi. Budeme sa stretávať na autobusovej zastávke pred Ternom každú stredu alebo v sobotu. Strávime spolu dve hodiny, pričom celý čas budeme vonku. Presný termín krúžkov prispôsobíme podľa počtu prihlásených osôb. Každý týždeň bude mať iné zameranie. 

Cieľom krúžkových aktivít bude upevňovanie pozitívneho vzťahu detí ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, ako aj rozvíjanie tvorivosti a citlivého prístupu k prírode. Zábavnou formou naučíme deti pozorovať a objavovať zaujímavosti prírody. Máme k dispozícii ďalekohľady, lupy, mapy aj detektory na netopiere. Ak máte záujem o krúžok, napíšte nám na adresu sovulekruzok@gmail.com. Poplatok za krúžok je 20€ za 4 stretnutia.

Krúžok povedú vyštudovaní environmentalisti so skúsenosťami vo výskume a vzdelávaní Nat a Vlado.

Tešíme sa na Vás!


Aj v tomto prostredí sa budeme stretávať.

 

piatok, 9. júna 2017

Prvá rodinka vyletená

Smer juh
Koncom mája som išiel skontrolovať lokalitu - Devínske alúvium rieky Moravy. Zaujímali ma sovy a netopiere. Vyzbrojený bicyklom, detektorom, ďalekohľadom a čelovkou som sa tešil na príjemný presun chodníkom pozdĺž lúk s príjemným chladným a vlhkým vzduchom.

Marcheggske mosty - v lese boli sovy úspešné
Ako prichádzal západ slnka, trochu bola atmosféra narušená malými dotieravcami - komármi. Bez repelentu a v šortkách je ťažké ustáť opakujúce sa nálety. Napokon to nebolo také zlé a mohol som sa sústrediť na prebúdzajúci sa nočný život. Tentoraz ešte za svetla ma prebral zo sústredeného pozorovania hlas - "vek-vek". O chvíľu sa ukázal aj pôvodca hlasu - samica sovy obyčajnej (Strix aluco) varujúca lietajúce mláďa asi predo mnou. Stál som na okraji lúky, po chvíli som sa vzdialil asi sto metrov ďalej a mohol som sledovať obe sovy ako preletujú z okraja lužného lesa na osamelé vŕby na lúkach. V podstate je to pre ne ideálne prostredie, na okraji lesa a z osamelých vŕb môžu striehnuť na korisť bez toho aby museli po nej pátrať počas letu. Je to typický spôsob lovu viacerých sov a sova obyčajná nie je výnimkou. Preto často obýva parky uprostred miest a obcí - staré stromy poskytujú úkryt a možnosti na hniezdenie a kosené trávnaté plochy zase potravu. Keď sa sovy dlhšie nepresúvali, pobral som sa ďalej počúvať pás lužného lesa bližšie pri Devínskej Novej Vsi. Tu už ale sovy neboli, nie len teraz, ale ani na začiatku jari. 
Lúky s osamelými stromami - obľúbený biotop sov